Kapitánské kurzy v Praze


WhatsApp: +420 774 581 873

og.sailing@gmail.com

Schéma výuky

Denní studium:

Skládá se z teoretického kurzu a praktického výcviku (námořní praxe)

1) Teoretický kurz obsahuje 36 hodin studia rozložených do 12 cvičení v učebně v Praze a zahrnuje tyto obory:

- Moderní námořní navigace;

- Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři COLREG 72;

- Základy zařízení jachty;

- Základy ovládaní plachet (pro sail certifikát) / základy řízení jachet v různých režimech, správa motoru (pro power certifikát);

- Organizace radiové komunikace.

2) Námořní praxe s výměnou jachet - pouze v naší škole!

To znamená:

- Zvýšená intenzita školení v prvním týdnu, což výrazně zlepšuje kvalitu přípravy našich studentů.

- Standardní program IYT je námi doplněn o praktické prvky, které dávají další znalosti a zkušenosti a budou užitečné při samostatných plavbách:

- Celkový počet mil v našem programu se zvýšil na 400 námořních mil (základ 200);

- Zvýšen celkový počet hodin a optimalizován program nočních plaveb;

- Zavedeno dodatečné studium moderních jachetních navigačních systémů, radarů, komunikačních systémů a identifikací lodí (AIS);

- Provádí se pohraniční a celní odbavení na hraničních přechodech do jiných zemí;

- Přítomnost dvou lodí ve stejné skupině v prvním týdnu praxe, umožňuje aktivně cvičit normy radiové komunikace námořní VHF;

3) Zrychlený 21-denní kurz teorie a praxe v Černé Hoře.

4) Příprava a certifikace instruktorů IYT a ISSA ve všech kategoriích Yachtmaster Offshore.

Distanční vzdělávání.